ورق PVC

ورق روکش دار

ورق امباس

پایه ABS

قاب آینه

کابینت روشوئی

یراق آلات

رنگ PVC

چینی بهداشتی