روانشناسی رنگ ها در دکوراسیون داخلی حمام و سرویس بهداشتی

روانشناسی رنگ سفید استفاده از رنگ سفید در دکوراسیون داخلی سرویس بهداشتی و حمام اولین و در دسترس ترین گزینه برای انتخاب رنگ است. این رنگ ماهیتی مثبت و نورانی دارد و میتواند از نظر روانی به نوعی التیام بخش هیجانات و استرس باشد. مفاهیمی چون بهداشت و پاکی، یکدست بودن و آرامش را انتقال […]