رنگ مخصوص PVC

استفاده از ورق PVC در تولید کابین روشویی باعث شده است تا ملزومات دیگری در این صنعت مورد نیاز باشد. با وجود اینکه ورق PVC از نظر برشکاری و عملیات کارگاهی شباهت بسیار زیادی با ورق MDF دارد اما به لحاظ ساختار شیمیایی تفاوتهایی با هم دارند. نوع عملیات رنگ کاری و مواد مورد استفاده یکی از همین تفاوت هاست

رنگ های مورد استفاده برای چوب و یا ورق MDF برای رنگ کاری ورق PVC کاربردی ندارد و باید از رنگ مخصوص PVC استفاده کرد. این رنگ ها نسبت به رنگ های معمولی از مقاومت سطحی بیشتری برخوردارند و بیشتر شبیه رنگ مورد استفاده برای خودرو است. ( که به رنگ های ۰۲۱ در بازار معروف هستند )

بازرگانی ونتو بهترین رنگ مخصوص PVC را به صورت مستقیم و بدون واسطه از تولیدکنندگان تهیه مینماید و پس از اطمینان از کیفیت رنگ، این محصول را با کیفیت و قیمت رقابتی به تمام کارگاه های تولید کابین روشویی و مصرف کنندگان ارائه میدهد.

 

لیست محصولات رنگ مخصوص pvc